Medelanvändningen

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar en förmögenhet på cirka 770 miljoner euro. Vår medelanvändning består bland annat av de bidrag vi delar ut, kostnaderna för vår egen allmännyttiga verksamhet och kostnaderna för vår administration och fastighetsförvaltning. Dessa kostnader finansieras med hjälp av avkastningen av våra placerade medel. Så här såg medelanvändningen ut år 2020.

Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. I vår verksamhet ingår även att upprätthålla och finansiera institut och museer samt upprätthålla och deponera bok-, konst- och vetenskapliga samlingar. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. Årligen delar vi ut 15-20 miljoner euro i pris, understöd, stipendier och bidrag.

 Vår verksamhet finansieras via avkastningen av medel som donerats till oss och via den avkastning stiftelsen får från fonder som förvaltas av andra parter. Bruttokostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte år 2020 var 20,7 miljoner euro, vilket är 3,6 miljoner euro mindre än föregående år. Med bruttokostnader avser vi kostnaderna utan avdrag av verksamhetsintäkter och erhållna bidrag.

Stiftelsens administrativa kostnader och kostnaderna för fastighetsförvaltning var 2,3 miljoner euro. Förvaltningskostnaderna har hållits så gott som oförändrade de senaste tio åren (se graf Förvaltningskostnader vs bruttokostnader). 

Bidraget till Åbo Akademi

Av det utdelade understödet riktades majoriteten till Åbo Akademi, sammanlagt 14,8 miljoner euro som kanaliserades till ÅA bland annat i form av: 

  • Stipendier och fondbidrag
  • Projektmedel och verksamhetsbidrag
  • Vederlagsfria lokaler (Stiftelsen för Åbo Akademi överlåter sammanlagt ca 27 800 m2 vederlagsfritt till Åbo Akademis förfogande)

Vi understöder spetsforskning vid Åbo Akademi med en miljon euro om året, läs mer om spetsenhetsforskningen här.

Stödet till kultur 2020

I vår verksamhet ingår också uppdraget att befrämja finlandssvensk kultur. Vi upprätthåller tre museer: Sibeliusmuseum, konstnärshemmet Casa Haartman och museet Ett hem. Kostnaderna för vår museala verksamhet var 1,2 miljoner euro. Våra kostnader för Åbo Svenska Teaters utrymmen var 0,5 miljoner euro. Teatern är verksam i Finlands äldsta teaterhus, som Stiftelsen för Åbo Akademi överlåter till teatern utan vederlag.

Tillsammans med övriga bidrag i enlighet med stiftelsens syfte och kostnaderna för våra egna samlingar understödde vi kultur med 2,2 miljoner euro år 2020.

I vår övriga ordinarie verksamhet ingår också Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Institutets kostnader år 2020 var 0,5 miljoner euro.