Elias Tillandz pris till Sirpa Jalkanen

Akademiker Sirpa Jalkanen och hennes forskargrupp vid Åbo universitet tilldelades år 2020 Elias Tillandz pris för den bästa vetenskapliga artikeln som publicerats år 2019 vid BioCity Turku. Artikeln ger nya verktyg för att förstå människans immunförsvar på molekylnivå.

Elias Tillandz-priset delas årligen ut till bästa vetenskapliga artikel vid BioCity Turku. BioCity Turkus vetenskapliga råd väljer mottagaren av det årligen återkommande Tillandz-priset på förslag av forskarkåren. Vanligen delas priset ut i samband med BioCity-symposiet, men på grund av coronapandemin delas utmärkelsen den här gången ut först i samband med symposiet år 2021. 

Publikationspriset har fått sitt namn efter läkaren och botanikern Elias Tillandz (1640–1693), professor vid Kungliga Akademien i Åbo. Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo. I priset ingår ett stipendium på 12 000 euro, varav Stiftelsen för Åbo Akademi står för halva prissumman, alltså 6 000 euro.

Den belönade forskningen belyser immunförsvarets funktion

Den belönade forskningen kastar nytt ljus på lymfsystemet, som i flera decennier uppfattats som ett passivt kanalnätverk inom vilket celler och vätskor pumpas runt i omloppet tack vare hjärtslag och venklaffar.

          – I den prisbelönade artikeln analyserade vi människans av lymfkörtlar bestående lymfsystem med encellssekvensering. Vi fann sex olika grupper av lymfkärl som är anatomiskt placerade på ställen som är strategiska för lymfkörtlarna och uttrycker molekyler som är typiska för var och en av dem, säger artikelns huvudförfattare, akademiforskare Akira Takeda vid forskningslaboratoriet MediCity vid Åbo universitet.

          – Vår forskargrupp kunde visa att neutrofilerna placerar sig som portvakter vid öppningarna för de blodkärl som leder ut från lymfkörtlarna. Detta behövs vid inflammationer, så att sjukdomsalstrarna inte sprider sig till resten av organismen, säger Sirpa Jalkanen.

Sirpa Jalkanen hör till de ledande forskarna i världen inom immunologi. Hon har tidigare tilldelats bland annat Matti Äyräpää-priset (2008) och Anders Jahre-priset (2005). 

Forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Immunity: Single-Cell Survey of Human Lymphatics Unveils Marked Endothelial Cell Heterogeneity and Mechanisms of Homing for Neutrophils.