Samtal om vatten

Den 19–21 augusti 2020 sammanstrålade forskare, konstnärer och allmänhet för att delta i den tionde upplagan av det internationella tvärvetenskapliga symposiet Aboagora. Medverkande och deltagare möttes fysiskt på Sibeliusmuseum i Åbo eller virtuellt över regions- och landsgränser. Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning stod för arrangemangen tillsammans med Åbo Akademi, Åbo universitet och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola.

Aboagora har sedan år 2011 årligen sammanfört konst, humaniora, religion och naturvetenskaper under samma tak i Åbo. Symposiets syfte är att uppmuntra till dialog och knyta band mellan finländska och utländska forskare, konstnärer och samhällspåverkare med ett intresse för utforskande, experimentella och nytänkande arbetssätt.

Temat för årets Aboagora var vatten – det andra i den tematiska helheten Five Rings, som åren 2019–2023 uppmärksammar elementen jord, vatten, eld, vind och tomhet. Five Rings hänvisar till en manual i stridskonst, författad av den japanska samurajen, filosofen och författaren Miyamoto Musashi (1645). Boken är indelad i samma fem avsnitt som har eller ska behandlas under Aboagora-symposierna.

Vatten visade sig vara ett mycket mång­sidigt och tanke­väckande tema som kopplade samman flera aktuella samhälls­frågor.

Vatten förknippas med livets ursprung enligt flera mytologier och trosåskådningar, och spelar som element en viktig roll för vetenskap, konst och religion. Forskare, konstnärer och religiösa ledare möts i en ömsesidig respekt för vattnets betydelse för människan, både fysiskt och psykologiskt. Vattnet har blivit en av vår tids mest eftertraktade naturtillgångar och bristen på vatten kan i värsta fall ge upphov till konflikter och krig.

          – Vatten visade sig vara ett mycket mångsidigt och tankeväckande tema som kopplade samman flera aktuella samhällsfrågor, allt från ekologi och väderfenomen till resande, historia, konflikter, stadsplanering och andlighet, konstaterar Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman, som varit medlem av Aboagoras organisationsteam sedan starten år 2011. 

Pandemianpassning

Aboagora 2020 utformades enligt rådande coronarestriktioner i augusti, där antalet fysiskt närvarande talare och deltagare begränsades till 80 personer. De omkring 150 medverkande och åhörare som inte kunde sammanstråla fysiskt i Sibeliusmuseums festsal deltog istället digitalt. Vissa programpunkter hölls och streamades i realtid från museet medan andra hade spelats in i förväg.

          – Det blev en lyckad helhet trots omständigheterna. Att kombinera på förhand inspelade föredrag med frågestunder i realtid förenade det bästa av två världar. Vi fick uppleva spontana samtal i anslutning till föredragen, performanserna och workshoparna. Feedbacken har varit positiv. Speciellt gläder det mig att många deltagare upplevde Aboagora som tryggt och ansvarstagande, säger Illman.

Det coronaanpassade evenemanget resulterade i att så gott som samtliga programpunkter bandades in och finns tillgängliga att se som video. Varsågod att ta del av ett författarsamtal mellan den hyllade israeliska författaren David Grossman och svenska översättaren Natalie Lantz, filmproducent Marko Röhrs föreläsning om sin uppskattade dokumentärfilm Sagan om sjön (2016), eller någon av de workshopar som hölls kring temat vatten.