När kraschen kom sattes planen i verket

Placeringsdirektör Christian Backholm vet hur det känns att ansvara för en portfölj på hundratals miljoner när världsekonomin stänger och kurserna rasar. Med stresstålighet och målmedvetenhet lyckades han och teamet ro börsåret 2020 i hamn – och dessutom landa rejält på plus.

Fjolårsvintern led mot vår och nyhetsrubrikerna skrek ut sitt dystra budskap. Plötsligt talade alla om det nya viruset i Kina. Börskurserna som långsamt klättrat uppåt under de senaste tio åren vacklade och stannade av. Världen höll andan och alla hoppades att farhågorna om en pandemi skulle vara falskt alarm.

En portfölj­förvaltare får aldrig blanda känslor i placerings­besluten. Aldrig drabbas av panik.

Men i mars var katastrofen ett faktum. Smittspridningen tog fart, och världen över drog myndigheterna i nödbromsen. De ekonomiska hjulen slutade rulla. Enorma mängder aktier såldes i panik. Plötsligt pekade kurserna brant nedåt. När dykningen kom gick det snabbt och djupt. 

          – En portföljförvaltare får aldrig blanda känslor i placeringsbesluten. Aldrig drabbas av panik, säger Stiftelsens för Åbo Akademi placeringsdirektör Christian Backholm.

Backholm såg hur de hundratals miljoner i investeringar han ansvarar för dag för dag krympte ihop. Pengar som skall stå för en betydande del av Åbo Akademis årliga budget.

Efter 25 år i placeringsbranschen visste Backholm att de beslut man fattar i exceptionella lägen får långtgående konsekvenser. Ett misstag kan kosta miljoner. Att göra ingenting kan bli lika dyrt.

Men Christian Backholm hade en plan. Redan länge hade han tillsammans med portföljförvaltare Daniel Raukunen velat höja andelen aktier i portföljen. Nu fick de sin chans.

Så när världsekonomin störtade gjorde placerarteamet det som få vågade göra. De köpte aktier. 

Stiftelsens placeringsdirektör Christian Backholm.

Gott resultat på aktiesidan ökade hela portföljens värde med nästan 12 procent

Stiftelsen för Åbo Akademis totala förmögenhet låg i slutet av 2019 på drygt 708 miljoner euro. Ett år senare, i slutet av 2020, hade förmögenheten vuxit med över 60 miljoner, och landade på 770 miljoner euro.

I den här siffran ingår allt som stiftelsen äger i form av aktier, fastigheter och ränteplaceringar. Men det var på aktiesidan som miljonerna rullade in. På ett år hade aktiernas sammanlagda värde stigit från nästan 330 till 424,9 miljoner.

I nio fall av tio skall man köpa när det kommer så här stora dippar.

Orsakerna till det här är flera. För det första ökade andelen aktier i portföljen från omkring hälften till 60 procent. I klartext sålde teamet ränteinvesteringar och köpte aktier för de pengarna. För det andra så köptes aktierna vid rätt tidpunkt.

          – Jag hade i flera års tid upprepat åt styrelsen att när nästa stora korrektion kommer så skall vi höja aktievikten märkbart, så jag visste att nu var det dags. I nio fall av tio skall man köpa när det kommer så här stora dippar, så är det bara, säger Backholm.

För det tredje visste Backholm exakt vilka företag han ville ha. Analysen var gjord sedan länge och nu kunde stiftelsen köpa aktierna till ett billigt pris.

Den största satsningen blev Neste, där innehavet ökade med omkring 14 miljoner euro.

          – En stor del de av aktierna i Neste köptes nära bottnen, nu har kursen stigit med nästan 200 procent från de nivåerna.  

Den branta stigningen var det som överraskade många analytiker. I börskurvorna ser coronakrisen ut som ett djupt men snävt v. Efter kraschen i mars tog det inte många veckor innan aktiemarknaden stadigt klättrade uppåt igen. Och uppåt har kurvorna fortsatt, med nyvunnen fart sedan nyheterna om vacciner nådde oss i höst.

          – Fjolåret gick så bra som det bara kunde göra, säger Backholm.

På fastighetssidan blev den totala avkastningen bara 1,3 procent. Orsaken till den låga avkastningen beror på att fastigheterna gick ner i värde.

          – Trots att fastigheterna gick blygsamt så blev portföljens totalavkastning ändå 11,7 procent. Målsättningen är att vi på lång sikt skall ha en avkastning på 4 procent per år, där man beaktar inflationens inverkan. Om vi tittar 25 år tillbaka ligger den i genomsnitt på 6 procent.

Hållbarhet och stabilitet prioriterades

Den placeringsfilosofi Christian Backholms team driver grundar sig på fundamentalanalys. Stiftelsen för Åbo Akademi investerar i kvalitativa bolag på den finska och svenska börsen. Aktier köper man i huvudsak direkt och inte via fonder, eftersom Backholm vill veta exakt vad som ingår i portföljen.

Vi placerar i kvalitets­bolag med stabilt kassaflöde som skall växa över tid.

Placeringshorisonten är lång. Spekulationer kring snabba prisförändringar sysslar teamet inte med. 

          – Vi placerar i kvalitetsbolag med stabilt kassaflöde som skall växa över tid, säger Backholm.

Vid sidan av de rent finansiella faktorerna väger saker som miljö, bolagsstyrning och socialt ansvar tungt vid varje investeringsbeslut. Förkortningen ESG står för Environment, Social och Governance, och utgör en viktig faktor när Backholm analyserar bolag. Att välja hållbara placeringar betyder inte att man tummar på avkastningen.

          – Tvärtom. Hållbara investeringar är en stark trend på aktiemarknaden, och här tenderar de nordiska bolagen att ligga väl till.

Stiftelsen har ett minimikrav på att bolaget som köps minst skall ha en A-rating av analysföretaget MSCI som sysslar med ESG-analys.

          – Omkring 70 procent av våra direkta placeringar i aktier har en officiell MSCI-rating. Den genomsnittliga ratingen är AA vilket är den näst högsta nivån. Det kan man se som ett mått på hur viktigt vi tycker ESG är.

Nya utmaningar

Placeringsdirektör Backholm tror att coronan har gjort sitt på aktiemarknaden. Några nya ras till följd av viruset räknar han inte med.

          – Marknaden ligger alltid ett halvt år före realekonomin, och om sex månader tror jag att läget globalt kommer att se betydligt bättre ut. De ekonomier som snabbast kan öppna kommer att klara sig bäst, så vaccinationstakten är avgörande.

Backholm säger att om coronaviruset gör sig påmint på marknaden i år så är det snarast i positiv bemärkelse – det finns ett uppdämt konsumtionsbehov som kan sätta fart på ekonomin när den öppnar igen.

Utmaningarna år 2021 kommer enligt Backholm i stället att handla om räntenivån i USA. Om realräntorna fortsätter stiga kan de höga värderingarna på aktiemarknaden bli ett problem.

          – När vi i fjol var rädda för en depression så talar vi i år om risker för överhettning. Så här snabbt skiftar det på börsen, avslutar Backholm.

Text: Sebastian Dahlström