En personligare stiftelse

Stiftelsen för Åbo Akademi eftersträvar öppenhet och transparens i all sin verksamhet. År 2020 togs ännu ett steg i den riktningen genom lanseringen av artikelserien 'Vi på stiftelsen'. I korta personalintervjuer berättar stiftelsens anställda om sina jobb inom ekonomi och placeringar, HR och kommunikation, fastigheter, forsknings- och kulturadministration.

Det var Stiftelsens för Åbo Akademi kommunikatör och ledningens assistent Helena Nylund som utformade konceptet ’Vi på stiftelsen’. Nylund har jobbar för stiftelsen sedan våren 2020 och noterade i sitt arbete med den interna och externa kommunikationen hur mångsidig organisationens verksamhet är. Inom samma stiftelse och arbetsplats förenas vitt åtskilda branscher och sakkunniga.

          – Genom artikelserien ’Vi på stiftelsen’ kommunicerar vi både internt och utåt vilket omfattande maskineri vår verksamhet bygger på. Jag gör intervjuerna och ger våra anställda möjlighet att berätta om sina jobb, men också mera personligt om sig själva. Stiftelsen får många ansikten och blir en mänskligare aktör, konstaterar Nylund.

Genom artikelserien Vi på stiftelsen kommunicerar vi både internt och utåt vilket omfattande maskineri vår verksamhet bygger på.

Stiftelsen för Åbo Akademi består av ledningen, ekonomi- och placeringsavdelningarna, HR och kommunikation, fastighetsavdelningen, Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, stiftelsens samlingar och de tre museerna Sibeliusmuseum, Ett hem och Casa Haartman. Därtill verkar stiftelsens styrelse och delegation bakom organisationen.   

          – I de första artiklarna får läsaren lära känna anställda inom placeringsavdelningen, Donnerska institutet, Sibeliusmuseum, HR och stiftelsens fastigheter, säger Nylund, och uppmanar intresserade bekanta sig närmare med intervjuerna på stiftelsens webb.

HR-specialist Nina Hultholm, kommunikatör och ledningens assistent Helena Nylund och Donnerska institutets forskarbibliotekarie, docent Sofia Sjö.

Nyrekryteringar 2020

År 2020 började förutom kommunikatör och lednings assistent Nylund också HR-specialist Nina Hultholm jobba på Stiftelsen för Åbo Akademi. Hultholm är den första att anställas för HR-posten, som fyller en viktig funktion i en växande och komplex organisation. 

          – Jag jobbar med avtalsfrågor, olika typer av policyn, ibruktagande av ett nytt HR-system, rekryteringar, löneutbetalningar och personalutbildningar, samt i nära samarbete med arbetshälsovården, berättar Hultholm. 

På en arbetsplats med många branscher och ansvarsområden ökar riskerna för intressekonflikter, men Hultholm har hittills mötts av en välfungerande personaldynamik. Var och en bidrar med värdefull kunskap till organisationen och det råder en ömsesidig respekt. 

          – Stiftelsen är också en aktör med långa anor och traditioner. Det påverkar arbetssätten, samtidigt som vi hela tiden eftersträvar att vara en organisation som lever med tiden, säger Hultholm. 

Hösten 2020 lediganslogs och fylldes även posten som Donnerska institutets forskarbibliotekarie. Docent Sofia Sjö valdes till tjänsten, med start från och med januari 2021. Till arbetsuppgifterna hör bland annat utveckling av Donnerska institutets informationsresurser i anslutning till dess forskarbibliotek.