Achrén mottog prestigefull medalj

Ulla Achrén har gått hand i hand med Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi sedan 70-talet. På meritlistan finns uppdrag som ordförande för Merkantila Klubben, studiesekreterare, förvaltningsdirektör och medlem av stiftelsens delegation. I december 2020 blev hon tilldelad akademimedaljen i silver.

År 1979 tog Ulla Achrén magisterexamen i ekonomi, efter ett aktivt studieliv men också arbete som studiesekreterare vid Åbo Akademi. Samma år fick hon även sin första medalj, tillverkad i tenn. Achrén berättar roat om hur ett litet tankefel gav upphov till att medaljen stöptes spegelvänt.

          –​ Mycket har ändrat sedan dess, inte minst tekniken. Förr använde vi oss av manuella skrivmaskiner och stensileringsmaskiner, nu dominerar internet och det virtuella. Det har påverkat studierna, forskningen och förvaltningen – takten har ökat. Numera är vi slarvigare med tiden, vi använder oss av korrigeringsprogram som kanske inte alltid borde litas blint på, konstaterar Achrén.

Utöver tekniken så har Achrén märkt ett ökat engagemang bland studerande som inte var lika starkt under hennes tid. Enligt Achrén är dagens studerande både målmedvetna och krävande. 

          –​ Universitetsvärlden har också internationaliserats de senaste åren. När Finland blev medlem i EU var det populärt att resa till Europa, och på senare år även längre bort. På min tid var däremot det nordiska samarbetet väldigt viktigt. Jag identifierar mig själv som s.k. nordist. Jag sitter bl.a. med i styrelsen för Uppsala universitet, berättar Achrén. 

Achrén uppskattar Åbo Akademi som kulturinstitution och dess främjande av tradition, men är samtidigt tacksam över sin mångåriga karriär vid ett universitet med stark framåtanda. Achrén uttrycker att det viktigaste för Åbo Akademi är att ha ett gott studentunderlag. I framtiden hoppas hon på satsningar inom studentrekrytering, flera ansträngningar i att locka finskspråkiga studerande och ett uppsving i alumnverksamheten.

Ulla Achrén mottog Akademimedaljen i silver hösten 2020.

Silvermedaljen känns familjär

Då Achrén fick beskedet om att hon skulle tilldelas akademimedaljen i silver satt hon, i enlighet med det avvikande året 2020, i ett Teams-möte. Tankarna flög långt iväg från mötesagendan. 

          – Jag tillhör den generationen som uppskattar medaljer och förtjänsttecken och jag är mycket stolt över att ha förlänats Stiftelsens för Åbo Akademi medalj i silver, säger Achrén. 

I samband med sin 60-årsdag år 2013 fick Achrén akademimedaljen i brons, men hon hade aldrig kunnat föreställa sig att också tilldelas den i silver. I början av år 2021 hölls en mindre tillställning i Observatoriet till Achréns ära.

          – Vi har inom familjen haft ett internt skämt om att min äldsta son ska bygga ett vitrinskåp för alla mina medaljer. Senast nu är jag säker på att det kommer att förverkligas, skojar Achrén. 

Achrén har stolt visat upp silvermedaljen åt både barn och barnbarn, även om framförallt de yngsta har svårt att förstå medaljens innebörd. De har mest påpekat hur tung den är.

          – För dem tynger medaljen i gram men hos mig är det på ett familjärt sätt, konstaterar Achrén. 

Akademimedaljen i silver tillverkad av den internationellt etablerade medaljkonstnären Gerda Qvist.

Samhällsfrågor och politik

När chocken efter medaljbeskedet hade lagt sig kunde Achrén sätta sig ner och verkligen läsa igenom motiveringen bakom beslutet. Hon blev glad över att också hennes politiska engagemang nämndes bland meriterna. 

          –​ Jag har ibland upplevt en rädsla för att tala om politik i vissa sammanhang, då ämnet verkar ovälkommet i akademiska kretsar och i stiftelsevärlden. Hela vår verksamhet bygger trots allt på just politik, konstaterar Achrén. 

Achréns stora fritidspassion har varit samhällsfrågor och politik. Hon jobbade även heltid som partisekreterare för Svenska folkpartiet åren 2005–​2010. Under den perioden bereddes den nya universitetslagen som trädde i kraft 1.1.2010 

          – ​Det var viktigt att också i den nya lagen garantera Åbo Akademis och Stiftelsens för Åbo Akademi specialstatus. Som SFP:s partisekreterare deltog jag i beredningsarbetet och dialogen med Åbo Akademi, och stiftelsens ledning hade stor betydelse för ett gott resultat, säger Achrén. 

Då Achrén i april 2010 efterträdde Roger Broo som förvaltningsdirektör fick hon också i praktiken implementera den nya universitetslagen vid Åbo Akademi. 

Stiftelsen skapar förutsättningar

Tack vare stif­telsen har vi överhuvud­taget ett Åbo Akademi, som bara växer sig starkare med åren.

Vid årsskiftet 2021 gick Achrén i pension efter sin mångåriga karriär vid Åbo Akademi, först som informationschef och senare förvaltningsdirektör. Bandet till stiftelsen består däremot, genom Achréns medlemskap i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation.

          – Min relation till stiftelsen sträcker sig tillbaka till 1970-talet och det första minnet jag har kring verksamheten kretsar kring handelsfartyget Sigyn, som tillhörde stiftelsen åren 1939–1994. Stiftelsens dåvarande skattmästare John Lagström uppmanade mig och andra studerande att samla in pengar för barkskeppets restaurering. Vi i Merkantila Klubben engagerade oss helhjärtat för Sigyns sak. Det var starten för klubben att aktivera sig i insamlingar för goda ändamål, minns Achrén.

Achrén uttrycker stor tacksamhet gentemot Stiftelsen för Åbo Akademi, både ur ett personligt perspektiv och å Åbo Akademis vägnar. 

          – ​Stiftelsen ger Åbo Akademi, dess personal, forskare och studerande så mycket mer än smör på brödet. Tack vare stiftelsen har vi överhuvudtaget ett Åbo Akademi, som bara växer sig starkare med åren. Jag hoppas att bidragsmottagarna förstår vikten av alla de möjligheter stiftelsen skapar, avslutar Achrén intervjun.

Akademimedaljen 

  • Finns i silver och brons
  • Delades första gången ut vid Åbo Akademis 30-årsjubileum år 1948
  • Tillverkad av den internationellt etablerade medaljkonstnären Gerda Qvist, en pionjär inom den moderna medaljkonsten i Finland under början av 1900-talet
  • Delas ut som bemärkelse för betydande vetenskaplig eller konstnärlig gärning, som tack för långvarigt arbete för Åbo Akademi eller för visat särskilt intresse för Åbo Akademi och dess verksamhet
  • Akademimedaljen i silver delas endast ut åt den som synnerligen förtjänar det
  • De första medaljerna i silver tilldelades marskalk C.G. Mannerheim, president J.K. Paasikivi och generaldirektör Ralf Törngren
  • Akademimedaljen i silver har delats ut i över 70 år men det är bara 27 personer, inkluderat Achrén, som har erhållit medaljen
  • Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse- och delegationsordförande D.I. Stig Stendahl var den senaste att motta akademimedaljen i silver före Achrén, år 2012