Med en ny strategi mot framtiden

År 2020 påverkades alla organisationer och samhällen av coronapandemin. Under våren 2020 dök börskurserna, investeringarna trappade ner, ekonomin gick på sparlåga. Marknaden var i turbulens och vi på Stiftelsen för Åbo Akademi förberedde oss på att justera våra förväntningar på avkastning. Tack vare en reaktiv förmögenhetsförvaltning lyckades vi parera vågorna och stiftelsens placeringsportfölj visade i slutet av året en totalavkastning på 11,7 procent.

Strax före pandemin bröt ut hade vi hunnit inleda en strategiprocess som skulle utmynna i en vägkarta för de kommande fem åren. Hela personalen var involverad i arbetet och som många andra organisationer fick vi mötas virtuellt och tillsammans fundera på vår framtid. Inför strategiarbetet ställde vi frågor till våra samarbetspartners och intressenter för att få insyn i hur vi uppfattas av vår omvärld. Några av svaren vi fick lät så här :

”Stiftelsen finns för att försäkra att vi har ett finlandssvenskt universitet också om 100 år.”
”En strategisk partner och campusutvecklare.”
”En viktig del och garant av den finlandssvenska själen i Finland.”
”Ger ett ansikte åt det svenska i Åbo.”
“Turun kehittäminen, fyysinen kaupunki, mutta myös aineeton hyvinvointi ja osaamispääoma. Olisi vaikeaa kuvitella Turkua ilman Stiftelsenia.”

Stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Svaren motsvarar långt de målsättningar vi jobbar för – vi upplevs som en pålitlig aktör i Åbo och det svenska Finland, en understödare av det svenska universitetet och den svenska kulturen, men också som en utvecklare av den fysiska staden. Vad vi gör och framförallt varför vi gör det är klart för oss från förr, men hur möter vi framtidens utmaningar så att vi på bästa sätt kan förverkliga vårt uppdrag?

Den nya strategin ger oss riktlinjer för vad vi ska fokusera på och vilka områden som bör utvecklas. Under strategiarbetet jobbade vi med olika slags krisscenarier, samtidigt som vi befann oss i en reell, global kris. Vi insåg att det finns förändringsfaktorer i samhället som kan ha betydande effekter på vår utdelning. Vi vet att många av våra bidragsmottagare är beroende av vår insats och att de måste kunna lita på vår kapacitet att stöda dem trots turbulenta tider. Därför kommer ett av fokusområdena inom den kommande strategiperioden vara att aktivt driva en ansvarsfull förmögenhetsförvaltning som bygger reserver för kommande generationer.

Samhällsansvar och hållbarhetsfrågor har utgjort kärnan i vår verksamhet när det gäller vårt dagliga arbete, våra fastigheter och placeringar. Vi vill vara en vägvisare inom god förvaltning och kommunicera öppet om vår medelanvändning. I vår nya strategi lyfter vi också fram kvalitet som en central värdering. En årsberättelse reflekterar alltid det gångna året men vi jobbar med ett evighetsperspektiv och har siktet inställt på framtiden.

Lasse Svens, skattmästare