Sigyn snart i skick

Finlands första museifartyg, Sigyn, har sedan år 2018 reparerats på båtvarvet i Runsala. Reparationsarbetet ska vara färdigt till sommaren 2021. Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi är huvudfinansiärer för det omfattande renoveringsprojektet. Stiftelsen för Åbo Akademi har understött renoveringen av Sigyn med 360 000 euro.

Att bevara ett museifartyg är en ständig kamp mot tidens tand. Sigyn är i dag världens enda bevarade träbark som gått i oceanfart. Hon byggdes på Gamla Varfvet i Göteborg 1887 av skeppsbyggmästare J.E Hübe för A. Landgrens änka. Fartyget gjorde sin sista resa som handelsfartyg år 1937. Att segla femtio år på världshaven är en anmärkningsvärd bragd för ett fraktfartyg i trä enligt Tapio Santala, som är projektansvarig för Sigyns restaurering.

          – Den här typens fartyg byggdes för att hålla i tjugo år, de var den tidens bruksvaror. 

Sigyn köptes till Åbo år 1939. Trots att man alltid tagit väl hand om Sigyn har åren lämnat sina spår. För att kunna bevara henne åt efterkommande generationer inledde man år 2018 en omfattande renovering eller egentligen en räddningsoperation, ”Save our Sigyn”. Bland annat en betydande del av fartygets rigg, spant och bordläggning måste bytas ut.

På bilden projektchef för Sigyns reparationsarbete, Tapio Santala.

I maj 2020 återvände hon till Aura å, där reparationsarbetet fortsatte under hela året. Bland annat det här gjordes år 2020: 

  • Sigyns docka ”Loke” grundrenoverades, tvättades och målades
  • Sigyn bogserades till Aura å
  • Nya märsar tillverkades
  • Drevning av däcket, tätning av nåten mellan däcksplankor med beck, impregnering av däcket
  • Tillverkande av riggdelar och fortsatta reparationsarbeten
  • Uppriggning av undermasten

Uppriggningen kommer att slutföras våren 2021 och fartyget öppnar förhoppningsvis för publik sommaren 2021. Projektet har genomförts inom den planerade tidtabellen och budgeten. Totala kostnaden för renoveringen av Sigyn är 1,2 miljoner euro. 

Sigyn ägs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn, en stiftelse som grundats av staden och Stiftelsen för Åbo Akademi. Åren 1939-1994 ägdes hon av Stiftelsen för Åbo Akademi via Sjöhistoriska museet (senare Sjöhistoriska institutet) vid Åbo Akademi.