Husrum åt studerande

Kristina Fagerlund ägnade flera decennier av sitt liv åt Åbo Akademi – först som matematikstuderande och sedan universitetslärare i samma ämne. Efter hennes bortgång år 2020 övergick största delen av hennes kvarlåtenskap till Stiftelsen för Åbo Akademi som en testamentsdonation. Donationen ska användas till förmån för studerande vid Åbo Akademi.

Kristina Fagerlund var enligt närstående en bestämd person, som sällan gav avkall för sina åsikter. Hon trivdes bäst ensam, men hennes fritid fylldes ändå av många hobbyer, inte minst bridgespel. Hennes matematiska sinne kom till god användning i spelet och hon vann flera priser i diverse tävlingar. Utöver bridge låg naturen henne nära hjärtat.

          – Kristina tyckte mycket om att vistas på sina två sommarstugor. Dem tog hon väldigt väl hand om under pensionen, berättar Margaretha Westman, kusin till Fagerlund. 

Fagerlund hade även ett intresse för språk och läste spanska i många år. Matlagning lär hon inte ska ha uppskattat så mycket, men att baka gillade hon däremot. 

Stiftelsens donator Kristina Fagerlund.

Tak över huvudet 

Efter Kristina Fagerlunds bortgång upprättade Stiftelsen för Åbo Akademi en fond i hennes namn med ett kapital på 4,4 miljoner euro. Hit hör bl.a. sju lägenheter Fagerlund ägde, vars värde ligger på omkring 1,1 miljoner euro. Lägenheterna ligger i närheten av Åbo Akademis campus. Resten av arvet består i huvudsak av Fagerlunds egnahemshus i Pargas, värdepapper och banktillgodohavanden. 

          – Ett av villkoren i Kristina Fagerlunds testamente var att hennes sju hyresbostäder inte får säljas. De ska istället komma till förmån för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, som får bo i lägenheterna till en hyra under marknadspris, berättar Marian Westerlund, Stiftelsens för Åbo Akademi ekonomidirektör. 

Tre av bostäderna är ettor och fyra är tvårummare, och lägenheternas storlekar varierar mellan 26 och 45,5 kvadratmeter. Hyresinkomsterna bör täcka skötselutgifterna, så stiftelsen kan erbjuda bostäderna för omkring 10–15 procent under marknadshyran i Åbo. 

Fler bor billigt 

Enligt villkoren i Fagerlunds testamente får stiftelsen sälja hennes övriga kvarlåtenskap och investera pengarna i mindre lägenheter i närheten av Åbo Akademi. I februari 2021 beslöt stiftelsens styrelse att stiftelsens fastighet vid Fabriksgatan 7, omfattande tjugo hyresbostäder, överförs till Kristina Fagerlunds fond.

          – Lägenheterna på Fabriksgatan 7 fyller kriterierna i Fagerlunds testamente, i och med att de ligger ytterst nära ÅA-campus, i backen bredvid ASA-byggnaden, säger Westerlund.

De tjugo lägenheterna på Fabriksgatan planeras utökas med ytterligare sex bostäder, i och med att det finns kvar byggrättigheter på fastigheten. Tidtabellen för tillbygget är ännu öppen. 

Margaretha Westman berättar att kusinens donation till Stiftelsen för Åbo Akademi inte var oväntad för de anhöriga, men på stiftelsen hade man inte fått någon förvarning om testamentet. Enligt ekonomidirektör Westerlund var donationsbeskedet ändå högst välkommet. 

          – Att få en donation av den här storleken är verkligen en äresak, avslutar Westerlund.